/ Dili yəyiş:
İdarə etmək çox çətindir, əgər bunu təmiz vicdanla edirsənsə. (Napaleon I)
Tarix: 12-02-2018, 13:59
Bölmə: Mühasibatlıq
Alqı-satqı müqaviləsinin mahiyyəti mülkiyyətin satıcıdan alıcıya keçməsidir. Satıcı müqavilədə müəyyən edilmiş müddət çərçivəsində malı bütün aksessuarlar və sənədlərlə birgə alıcıya ötürməyi öhdəsinə götürür. Alıcı isə bu məhsulu qəbul etməyi və qarşılığında müəyyən məbləğ ödəməyi vəd edir.
Tarix: 14-12-2017, 08:29
Bölmə: Mühasibatlıq
Bir çoxlarımız “sirli” 13-cü maaş barədə eşitmişik. Hətta bəzilərimiz bu mükafatı alan bəxtəvərlədən biriyik. Bəs 13-cü maaş nədir, kimlərə verilir və nə cür hesablanır, işəgötürən bu pulu ödəməyə borcludurmu? Bu məqaləmizdə çalışacayıq bu suallara cavab verək. “13-cü maaş” nədir? “13-cü maaş” -
Tarix: 8-12-2017, 22:10
Bölmə: Mühasibatlıq
Adətən çoxlarımız düşünürük ki, məzuniyyət üçün bizə hesablanan məzuniyyət haqqı aldığımız əmək haqqına bərabər olacaqdır. Lakin, bu tam düşündüyümüz kimi deyil. Bəzən məzuniyyət götürdüyümüz ayda aldığımız əmək haqqı az, bəzən isə çox ola bilər. Ona görə "Məzuniyyəti nə vaxt götürək ki, bizə
Tarix: 21-09-2017, 15:54
Bölmə: Mühasibatlıq
Əmək müqaviləsi – işəgötürənlə işçi arasında fərdi qaydada bağlanan əmək münasibətlərinin əsas şərtlərini, tərəflərin hüquq və vəzifələrini əks etdirən yazılı müqavilədir. İşəgötürənlə işçi arasındakı əmək münasibətləri Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi ilə tənzimlənir. Bu münasibətlərin
Tarix: 17-09-2017, 13:02
Bölmə: Mühasibatlıq
İşəgötürən işçiləri (onların razılığı ilə) iş vaxtından artıq işə cəlb edə bilər. İş vaxtından artıq iş — işəgötürənin əmri (sərəncamı, qərarı) və işçinin razılığı ilə əmək funksiyasını müəyyən olunmuş iş günü vaxtından artıq müddət ərzində yerinə yetirməsi sayılır. Misal üçün, müəssisənin iş
Tarix: 17-09-2017, 12:47
Bölmə: Mühasibatlıq
Müəssisə işçini işdən azad edərkən onun ilə son haqq-hesab aparmalıdır. İşdən azad olunan işçiyə aşağıdakı ödənişlər edilməlidir: işdən azad olan ayda faktiki işlənilən günlərin əmək haqqısı; istifadə edilməmiş məziniyyətə görə kompensasiya; Bundan başqa, bəzi hallarda işdən azad edilən işçilərə
Tarix: 2-05-2017, 10:19
Bölmə: Mühasibatlıq
Dəfn üçün müavinət Ölüm sosial sığorta hadisəsi hesab olunur və dəfn üçün müavinət sosial sığorta üzrə ödəmələrin bir növdür. Sığortaolunanlar üzrə dəfn üçün müavinətin hesablanması və ödənilməsi qaydası Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 15 sentyabr tarixli 189 nömrəli
Tarix: 10-04-2017, 17:23
Bölmə: Mühasibatlıq
İstirahət, səsvermə, iş günü hesab edilməyən bayram günlərində və ümumxalq hüzn günündə işçilərin işə cəlb olunması yolverilməzdir. (AR ƏM, Maddə 107) Aşağıdakı hallar müstəsnadır: dövlətin müdafiəsinin təmin olunması üçün, habelə təbii fəlakətin, istehsal qəzasının qarşısını almaq və ya onların
Tarix: 10-04-2017, 17:14
Bölmə: Mühasibatlıq
Əmək Məcəlləsində digər hal kimi əlavə məzuniyyət günləri əmək stajına görə verilir. Bu halda əmək stajına uyğun olaraq əsas məzuniyyətə əlavə məzuniyyət günləri verilir və bu aşağıdakı kimi tənzimlənir: əmək stajından asılı olaraq işçilərə: - Beş ildən on ilədək əmək stajı olduqda — 2 təqvim
Tarix: 5-04-2017, 07:58
Bölmə: Mühasibatlıq