/ Dili yəyiş:
İdarə etmək çox çətindir, əgər bunu təmiz vicdanla edirsənsə. (Napaleon I)
» » » Səhifə 10
Tarix: 8-10-2016, 15:08
Bölmə: Marketinq
Hər hansı bir vasitə istifadə etmədən, şirkətlərin mesajlarını birbaşa istehlakçılarına çatdırmasına birbaşa marketinq deyilir. Buna kanallar və ticarət ünsiyyəti (birbaşa poçt, e-mail, tele marketinq) daxildir. Birbaşa marketinq, marketoloqlar tərəfindən tez-tez istifadə edilən üsullardan
Tarix: 8-10-2016, 15:05
Bölmə: Marketinq
Əgər siz öz biznesinizin marketinqini yaxşı inkişaf etdirmək və bu sahədə böyük uğurlar qazanmaq istəyisinzisə, siz online marketinqdən istifadə etməyə məcbursunuz. İndiki dövrdə hər kəs emaildən istifadə edir. Çünki hər kəs sosial həyatı çox sevir və əsasən email vasitəsi ilə əlaqə saxlayır. Lakin
Tarix: 6-10-2016, 07:45
Bölmə: Marketinq
Qablaşdırmanın məhsulların hazırlanmasında, nəql edilməsində və saхlanmasında rolu. Funksiyalara görə məhsul qablarını şərti olaraq üç yerə bölünürlər: Adi qablara Məhsul taralarına Nəqliyyat taralarına Adi qablar (bunlara ilk qablar, daхili qablar da deyilir) bilavasitə məh­su­lun
Tarix: 6-10-2016, 07:42
Bölmə: Marketinq
Məhsulların qablaşdırılması və funksiyanallığı Qablaşdırma məhsul istehsalı zamanı məhsulların qab­lar­da yerləşdirilməsi, qabların istehsalı, etiketlərin və ştriхkodlu hazırlan­ması prosesidir. Məhsulların qablaşdırılması, хüsusən də ticarət markalı məhsulların istehsal edilərək bazara
Tarix: 4-10-2016, 07:39
Bölmə: Marketinq
Fikrimcə marketoloqun əsas işi şirkət gəlirləri artırmaqdır. Bu sırada əsasən marketoloqlar gəlirlərin artımını qiymət və məhsula əlavə dəyər qatmaqda görüllər. Ancaq bir sahə var ki, marketoloqlar o sahəni diqqətdən qaçırıllar. Məhsulun maya dəyəri və digər xərclərin idarəolunması. İşlədiyim əksər
Tarix: 4-10-2016, 07:23
Bölmə: Marketinq
Professional marketoloqlar ilə danışın, sizə sosial media marketinqinin gücü haqqında danışsınlar. İş sahibi, şirkət sahibi yaşlı nəsildən soruşun sizə sosial media marketinqinin nə qədər lazımsız və keçici bir həvəs olduğunu desinlər. İlk qrup müsbət fikir bildirərkən digər qrup mənfi bir baxış
Tarix: 2-10-2016, 10:31
Bölmə: Marketinq
Böhranlı dönəmlərdə marketinq büddcəsinin ayrılıb-ayrılmaması demək olar ki, bir çox şirkətlərin gündəmində olan məsələlərdəndir. İkinci devolvasiyadan sonra isə hesab edirəm ki, şirkətlərimiz üçün bu məsələ son dərəcə önəmli bir şəkil almışdır. Belə ki, ikinci devolvasiya (valyutamızın
Tarix: 2-10-2016, 10:26
Bölmə: Marketinq
Budur artıq, dünya növbəti iqtisadi böhran içərisində qıvrılır. Mənə görə bu dəfə ki, iqtisadi böhran digər böhranlardan çox fərqlidir. Ona görə ki, dünyada baş verən siyasi, iqtisadi, sosyal problemlər, müharibələr, terror aktları, miqrasiyalar, neft birjalarındakı problemlər, devolvasiyalar,
Tarix: 2-10-2016, 10:25
Bölmə: Marketinq
Mənə görə əsl təcrübəli sahibkar reklamlardan təkçə bazarın stabil dövrlərində yox, eyni zamanda da böhranlı dönəmlərində də maksimum yararlanmalı, böhranın axarına uyğun reklam startegiyası ilə hərəkət etməlidir. Firmanın işləri qaydasında getdiyi dövrlərdə, düşünülmüş reklam strategiyası
Tarix: 29-09-2016, 18:05
Bölmə: Marketinq
Son zamanlar bir çox qruplarda, bloqlarda – Marketinqin tərifinə dair fərqli təriflər axtarılır və belə sorğulara da müxtəlif fikirlər yazılır. Yanaşmalar, mənə də maraqlı gəldi və qərara gəldim ki, bu trendə qoşulum. Ancaq mən araşdırmaq üçün yox, marketinqin tərifinə dair öz təcrübəmdən