/ Dili yəyiş:
“Fikir – hər şeyin başlanğıcıdır. Fikirləri də idarə etmək mümkündür. Ona görə də mükəmməlliyin başlıca şərti – fikirlər üzərində işləməkdir”. -L.N. Tolstoy
Tarix: 21-09-2017, 15:54
Bölmə: Mühasibatlıq
Əmək müqaviləsi – işəgötürənlə işçi arasında fərdi qaydada bağlanan əmək münasibətlərinin əsas şərtlərini, tərəflərin hüquq və vəzifələrini əks etdirən yazılı müqavilədir. İşəgötürənlə işçi arasındakı əmək münasibətləri Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi ilə tənzimlənir. Bu münasibətlərin
Tarix: 17-09-2017, 13:02
Bölmə: Mühasibatlıq
İşəgötürən işçiləri (onların razılığı ilə) iş vaxtından artıq işə cəlb edə bilər. İş vaxtından artıq iş — işəgötürənin əmri (sərəncamı, qərarı) və işçinin razılığı ilə əmək funksiyasını müəyyən olunmuş iş günü vaxtından artıq müddət ərzində yerinə yetirməsi sayılır. Misal üçün, müəssisənin iş
Tarix: 17-09-2017, 12:47
Bölmə: Mühasibatlıq
Müəssisə işçini işdən azad edərkən onun ilə son haqq-hesab aparmalıdır. İşdən azad olunan işçiyə aşağıdakı ödənişlər edilməlidir: işdən azad olan ayda faktiki işlənilən günlərin əmək haqqısı; istifadə edilməmiş məziniyyətə görə kompensasiya; Bundan başqa, bəzi hallarda işdən azad edilən işçilərə
Tarix: 2-05-2017, 10:19
Bölmə: Mühasibatlıq
Dəfn üçün müavinət Ölüm sosial sığorta hadisəsi hesab olunur və dəfn üçün müavinət sosial sığorta üzrə ödəmələrin bir növdür. Sığortaolunanlar üzrə dəfn üçün müavinətin hesablanması və ödənilməsi qaydası Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 15 sentyabr tarixli 189 nömrəli
Tarix: 10-04-2017, 17:23
Bölmə: Mühasibatlıq
İstirahət, səsvermə, iş günü hesab edilməyən bayram günlərində və ümumxalq hüzn günündə işçilərin işə cəlb olunması yolverilməzdir. (AR ƏM, Maddə 107) Aşağıdakı hallar müstəsnadır: dövlətin müdafiəsinin təmin olunması üçün, habelə təbii fəlakətin, istehsal qəzasının qarşısını almaq və ya onların
Tarix: 10-04-2017, 17:14
Bölmə: Mühasibatlıq
Əmək Məcəlləsində digər hal kimi əlavə məzuniyyət günləri əmək stajına görə verilir. Bu halda əmək stajına uyğun olaraq əsas məzuniyyətə əlavə məzuniyyət günləri verilir və bu aşağıdakı kimi tənzimlənir: əmək stajından asılı olaraq işçilərə: - Beş ildən on ilədək əmək stajı olduqda — 2 təqvim
Tarix: 5-04-2017, 07:58
Bölmə: Mühasibatlıq
Tarix: 27-02-2017, 14:43
Bölmə: Mühasibatlıq
Ezam olunmuş əməkdaşlar mehmanxanalarda qalmaq üçün nəzarət kassa aparatının çekini və qaimə fakturanı tələb etməlidilərmi? Məcəlləyə edilən yeni əlavəyə görə, (maddə 109.8.) Nəzarətkassa aparatının çeki və ya qəbz malların alınması ilə bağlı çəkilən xərcləri təsdiq edən sənəd hesab olunmur. Bu
Tarix: 18-01-2017, 17:35
Bölmə: Mühasibatlıq
Hərrac nədir? Bir mülkün, malın, əşyanın, əmtəənin ən çox pul verənə verilmək üzrə açıq satışa qoyulması, auksion, yəni açıq artırma üsulu ilə satılması. Hərracda qiymət necə müəyyən olunur? Hərrac zamanı iştirakçılara ilkin qiymət təklif olunur, qısa zaman ərzində ən çox qiymət təklif edən
Tarix: 21-12-2016, 17:06
Bölmə: Mühasibatlıq
Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 13.2.9. Maddəsinə görə: Qeyri-maddi aktivlər - intellektual, o cümlədən ticarət nişanları, digər sənaye mülkiyyəti obyektləri, habelə müvafiq qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada vergi ödəyicisinin mülkiyyət hüququnun obyekti kimi tanınan digər