/ Dili yəyiş:
İdarə etmək çox çətindir, əgər bunu təmiz vicdanla edirsənsə. (Napaleon I)


ŞƏRUR-3

Bölmə: Şərabçlıq
Logo
Ünvan:Naxçıvan MR, Şərur rayonu, Məmmədsabir kəndi, Şərur, AZ6800
Telefon:(99436) 542- 44-41
Mobil:
Web sayt:
E-mail:Fikrat_ahmadov@mail.ru